Biblioguia d’Accés Obert

La Biblioteca de la UPV secunda activament el moviment d’accés obert gestionant el repositori institucional RiuNet i la plataforma de publicació de revistes PoliPapers, assessorant en la gestió de dades de recerca o drets d’autor i mantenint aquest blog, com a portal de difusió de l’accés obert. D’altra banda, des de les Biblioteques UPV es

RiuNet a Europeana

Europeana és el principal portal de difusió de la cultura europea, assegurant l’accés a les col·leccions digitalitzades de milers de biblioteques, arxius i museus de tota Europa. A Espanya el portal d’accés al patrimoni digital Hispana s’encarrega de l’agregació d’aquest patrimoni a Europeana, sent primer agregador nacional a Europeana, amb més de 3.2 milions d’objectes

Jornada Accés Obert 2020

Les teues publicacions, els finançadors i la Ciència Oberta, què has de saber Actualment la Ciència Oberta ocupa un espai propi en el nou Pla Estatal d’Investigació Científica, així com en les noves directrius que marca la Comissió Europea per al pròxim programa Horizon Europe. Els mandats de publicació en obert plantegen dubtes als investigadors

PoliPapers en el rànquing FECyT 2019

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) va publicar el passat dia 20 de juliol el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT 2019. Aquest classifica un total de 340 revistes espanyoles, de les 382 revistes que han renovat el Sello

Publicats els Journal Citation Reports de 2020

Fa uns dies Clarivate Analytics va publicar els Journal Citation Reports (JCR) corresponents a 2020 i amb això els índexs d’impacte de les revistes de l’any 2019 basats en les cites de les publicacions incloses en la Web of Science: Science Citation Index Expanded (9.370 revistes) i Social Science Citation Index (3.486 revistes). A través de PoliBuscador podeu accedir a les dades provisionals. Clarivate també

Suport a la gestió de dades d’investigació

Les investigacions se sustenten en dades que han estat obtingudes, recopilades i processades, que són analitzades i sobre els que s’estableixen conclusions relatives a l’objecte d’estudi. Però, a més, les dades d’investigació tenen un valor molt elevat en termes de transparència, reproducibilitat, reutilització, citació, compliment de mandats d’agències de finançament, etc. El cicle de vida