La Llei 14/2011 en el seu article 37, així com gran part d’entitats finançadores a nivell mundial, aposten des de fa uns anys per una ciència oberta, i aquest objectiu suposa disposar d’unes publicacions accessibles per a tota la comunitat científica.

La UPV s’adhereix a aquests principis d’accés obert a la comunicació científica a través de la seua Política institucional sobre l’Accés Obert signada en 2011. En aquest sentit les publicacions dels membres de la universitat es vénen difonent des del repositori RiuNet des de fa deu anys.

D’altra banda, des de fa dues dècades la universitat ve incentivant el dipòsit de l’activitat acadèmica en el CRIS institucional. Les publicacions científiques s’incorporen en Senia, el CRIS de la UPV, i una vegada validades arriben a RiuNet on queden accessibles. Aquest ecosistema de la informació assegura el dipòsit d’un percentatge significatiu de les publicacions en el CRIS, convertint-ho en un instrument adequat per a mesurar el grau d’accés obert de la comunicació científica de la UPV.

En 2014 la FECYT publica unes Recomanacions per a la implementació i monitoratge de l’accés obert a la producció científica. Eixe mesurament es concreta a través d’un indicador expressat com a quocient entre el nombre de publicacions en obert respecte al total de publicacions, és el denominat Percentatge d’Accés Obert.

En aquest context, monitorizar l’accés obert a nivell institucional i donar a conèixer els resultats, es converteix en un exercici de transparència amb la comunitat científica internacional.

Conscient d’aquesta necessitat la Biblioteca UPV publica a través d’aquest portal un Monitor d’Accés Obert:

Les limitacions metodològiques i d’abast del projecte aniran abordant-se com a plans de millora dins del Pla Estratègic de la universitat. De moment l’abast del monitoratge es delimita als articles científics publicats per la comunitat universitària des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2011 fins a l’actualitat.