DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a les publicacions electròniques. El DOI proporciona informació sobre la descripció, a través de metadades, de l’objecte digital (autor, títol, dades de publicació,…) i la seua localització en internet, utilitzant el sistema handle. El sistema de control DOI ha sigut elaborat per la Corporació Nacional per a Iniciatives d’Investigació (CNRI), una associació nord-americana no lucrativa.

Més informació: