La comunicació dels resultats de la investigació científica és un pas més dins del treball de l’investigador, pas absolutament necessari per a permetre la discussió, la referenda dels resultats, en definitiva, l’avanç científic. La publicació científica, es faça mitjançant el sistema tradicional o per l’accés obert, és un camp molt reglat, tant en l’estructura formal del que es publica com on es publica o com se citen els documents. Les noves tecnologies que han permés l’accés obert, també han modificat altres aspectes de la comunicació entre científics, donant lloc a la coneguda com Ciència 2.0 que reuneix una sèrie d’eines que faciliten el treball de l’investigador.

Contingut

Publicar

L’article científic. Estructura

Ciència 2.0

Les meues cites

  • Gestors de referències
  • Qui em cita

FAQS relacionades