RiuNet està pensat perquè la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de València hi arxive la seua producció, personal o institucional. Permet dipositar els objectes digitals de forma directa i senzilla en diferents formats (text, imatges, àudio, vídeo, etc.) i ofereix un accés segur i permanent als documents, per a la qual cosa se’ls assigna un identificador únic.

RiuNet segueix controls per a assegurar la qualitat dels continguts i garantir-ne la perdurabilitat. Igualment compleix els estàndards que asseguren la interoperabilitat amb altres sistemes, la qual cosa permet que el contingut siga recol·lectat pels principals recol·lectors científics espanyols i europeus: Recolecta, DRIVER, OpenAIRE… i altres serveis com ara Google Scholar.

Avantatges per a l’autor

  • Els arxius oberts són una alternativa eficaç a l’hora de protegir els drets de l’autor sobre els seus treballs. En fer-los públics en el web i treballar amb protocols i estàndards que n’afavoreixen la visibilitat, es garanteix a l’autor que el seu treball s’identificarà amb la seua persona, evitant d’aquesta manera actes de plagi sobre la seua obra.
  • L’autor disposa d’un nou canal de difusió per a la seua producció intel·lectual.
  • S’aconsegueix una major visibilitat, cosa que permet la localització dels arxius a través d’Internet.
  • Permet que els col·legues troben la vostra producció, la coneguen i puguen citar els vostres treballs, de manera que aconseguiu un major impacte.

A més de treballar amb els autors, el repositori també ofereix a departaments i unitats la possibilitat de dipositar la seua producció científica o institucional. Conegueu quins són els nostres col·laboradors principals.

Necessites resoldre algun dubte? Tens alguna consulta que fer-nos?

La biblioteca responde

Biblioteca i Documentació Científica. Noves Tecnologies