Publicar és un pas fonamental en el procés d’investigació científica ja que ens permetrà comunicar els resultats de la nostra investigació i la nostra valoració com a investigadors serà determinada per l’avaluació de la qualitat i repercussió d’aquesta comunicació. És, per tant, fonamental saber on publicar, ja que d’això dependrà bona part de la repercussió de la nostra publicació. Una guia fàcil i didàctica sobre com triar la revista adequada per a la nostra publicació ens l’ofereixen en Think! Check! Submit!

L’Open Access ha obert la porta a un sistema de publicació més àgil i accessible a tots però que no per això ha de ser menys exigent amb la qualitat de les revistes i de les comunicacions. Però hi ha editors i revistes online que han trobat en la necessitat dels científics per publicar i la rigidesa del sistema tradicional d’avaluació per iguals una porta per a fer negoci oferint publicació a càrrec de l’autor però sense oferir una publicació final de qualitat.

En el cas dels llibres de caràcter científic també podem trobar editorials no reconegudes en l’àmbit científic que ofereixen la publicació de tesis o de treball d’investigació dipositats en repositoris. Cal tindre en compte que aquesta publicació no suposarà una millora del currículum científic i pot comprometre els drets de l’investigador sobre les seues obres. Al bloc es va parlar d’aquest tema en el post Tesis: triar bé on publicar encara que la problemàtica no afecta només a les tesis i l’explicat al post es pot estendre a tot tipus de publicacions.