Publicació en Accés Obert

La publicació d’un article en Accés Obert en una revista acadèmica es pot realitzar de diferents formes:

Abans de detallar les característiques de cada opció, és recomanable aclarir alguns conceptes:

  • Revista d’Accés Obert: revistes científiques amb revisió per parells (peer-review) els continguts dels quals estan accessibles sense necessitat de compra o subscripció
  • Revista híbrida: revista científica que segueix un model de subscripció per a permetre l’accés al seu contingut, però en la qual es pot publicar en Accés Obert després del pagament de l’APC, és a dir, existeix contingut de pagament i contingut en Accés Obert
  • Article Processing Charges (APC): despesa que inclou el procés de publicació de l’article i que permet la publicació en Accés Obert
  • Acords transformatius: acords entre les editorials acadèmiques i les institucions d’investigació que permeten l’accés als continguts de les revistes i la publicació en Accés Obert. Per a més informació, consulta la secció dedicada als acords transformatius

Publicació en revistes d’Accés Obert

L’Accés Obert no implica una menor qualitat dels articles publicats, ja que la selecció d’aquests es basa també en l’avaluació d’experts. Cada vegada són més les revistes en Accés Obert que es troben en els principals índexs de qualitat Journal Citation Report (JCR) i el Scimago Journal Rank (SJR) ja inclouen aquesta informació en les seues últimes edicions.

Tant el JCR com el SJR serveixen per a identificar revistes d’Accés Obert en diferents disciplines i conèixer el quartil que ocupa. D’altra banda, el Directory of Open Access Journals (DOAJ) també és un recurs útil per a localitzar revistes d’Accés Obert, podent filtrar-les per disciplina, tipus d’avaluació d’experts, APC associat, etc. Per exemple, en DOAJ es poden trobar diverses revistes de PoliPapers, servei desenvolupat entre l’Editorial i la Biblioteca de la UPV per a impulsar l’edició en obert de revistes digitals de caràcter científic en la institució.

Les revistes d’Accés Obert donen accés en línia al text complet dels seus articles per a tothom, sense cap cost. Però l’edició d’aquestes revistes implica unes despeses que poden ser finançats de diverses maneres:

  • subvencions d’institucions públiques, agències de finançament, col·legis professionals, etc.
  • publicitat
  • mitjançant el pagament d’APC


Per tant, cal ressaltar que la publicació en revistes d’Accés Obert no implica necessàriament el pagament de l’APC, ja que existeixen revistes que sufraguen els costos de publicació per altres vies fent que els autors no hagen d’assumir l’APC. A més, moltes agències de finançament de la investigació permeten que l’APC de revistes d’Accés Obert s’incloga dins de les despeses del projecte.

Publicació en revistes híbrides

Tradicionalment, les revistes acadèmiques han utilitzat un model basat en la subscripció per a tenir accés als continguts. No obstant això, actualment les editorials acadèmiques estan canviant el seu model de negoci per a facilitar la comunicació científica en Accés Obert. Això s’està plasmant en la signatura d’acords entre les editorials i les institucions d’investigació en els quals es dóna accés al contingut i es permet la publicació en Accés Obert sense cost per als autors.

És possible que es vulga publicar en revistes on no s’ha signat un acord, per la qual cosa serà necessari pagar l’APC. És recomanable conèixer si les agències de finançament de la investigació permeten incloure l’APC de revistes híbrides dins dels costos del projecte. D’altra banda, els investigadors de la UPV disposen d’unes ajudes per a fer front als costos de l’APC.

Finalment, cal assenyalar que l’APC és diferent per a cada revista i pot presentar diferències significatives, per la qual cosa s’és un altre factor a tenir en compte a l’hora de seleccionar on publicar.