Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han donat lloc a noves formes de publicació i de difusió, gràcies a la facilitat per a reproduir i la rapidesa de la comunicació, de forma que el paradigma sobre el que se sostenia la propietat intel·lectual i, amb ella, els drets d’autor  s’ha vist superat pel nou context. La insuficiència del concepte tradicional de drets d’autor i dels instruments de defensa d’aquests, han fet necessària la creació de noves ferramentes adaptades al nou escenari que permeten la defensa dels drets d’autor.

Contingut

FAQS relacionades

3 Comments

  1. 1° ENCUENTRO DE DOCENTES DE ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2° CONGRRESO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENFERMERÍA MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

    SOLICITAMOS INSCRIBIR LOS TRABAJOS PRESENTADOS PARA SU PUBLICACIÓN
    CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR

  2. María Elena Torrens

    Gracias por lo oportuno de la información, es muy instructiva y útil, Saludos cordiales

Leave Comment

Your email address will not be published.

*