PoliPapers afegeix el ROR a les seves metadades

ROR (Research Organization Registry) – Registre d’Organitzacions de Recerca és un registre d’identificadors persistent per a organitzacions de recerca que va sorgir en 2019. És una iniciativa col·laborativa de la Biblioteca Digital de Califòrnia, Crossref i DataCite, que són els que mantenen els costos. Per això ROR és gratuït, sense costos per a accedir i utilitzar les dades.

El seu objectiu és fer la informació bàsica sobre organitzacions de recerca més clara i fàcil d’intercanviar entre sistemes de recerca acadèmica, perquè els productes d’aquesta recerca (articles, ponències, patents, …) siguin correctament associats amb les organitzacions d’aquesta.

El ROR és cada vegada més usat en els sistemes de publicació acadèmica, sistemes de finançament, repositoris i sistemes de descobriment per a identificar clarament les organitzacions de recerca. Se centra principalment a identificar i enumerar organitzacions globals de “alt nivell” que els investigadors citen com a afiliació.

ROR és més que un simple identificador: cada registre associat amb un ANEU de ROR conté informació útil sobre el nom de l’organització en múltiples idiomes, acrònims, àlies, ubicació, lloc web, pàgina de Wikipedia i altres identificadors d’organització externs corresponents..

Aquest és un exemple, el ROR de la Universitat Politécnica de València:

En PoliPapers s’ha activat el plugin del ROR en totes les revistes científiques que es publiquen. Així es facilita la informació de les institucions dels autors i s’eviten confusions amb aquestes.

Ara al costat del nom de l’autor, el seu ORCID i la seva institució, també apareix el símbol del ROR que porta a la pàgina de la institució.