PoliPapers és un servei desenvolupat entre l’Editorial i la Biblioteca de la UPV per impulsar l’edició en obert de revistes digitals en la institució, seguint les pautes marcades per la política institucional d’accés obert de la UPV.

Aquest servei es fonamenta en una plataforma digital en la qual s’allotgen les revistes electròniques produïdes a la UPV, i que està basada en el programari de PKP (Public Knowledge Project) Open Journal Systems, un programari lliure per a gestionar, editar i publicar revistes, a fi d’expandir i millorar l’accés i la qualitat de la investigació referida, que…

 • Habilita la publicació controlant en tot moment:
  • L’enviament de documents originals.
  • L’avaluació d’experts.
  • La publicació de números.
  • Les estadístiques de descàrregues d’articles.
  • La gestió de subscripcions.
 • Automatitza la navegació.
 • Indexa text complet.
 • Usa estàndards oberts OAI-PMH.

Directoris i plataformes

 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • Open Science Directory: eina que permet cercar revistes d’accés obert i revistes que participen en programes especials per a països en vies de desenvolupament
 • Portal de portales Latindex: proporciona accés als continguts i textos complets de revistes acadèmiques disponibles en hemeroteques digitals de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal adherides al moviment d’accés obert
 • J-STAGE: Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic
 • Redalyc: : xarxa de revistes científiques de l’Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal
 • SciELO España: biblioteca virtual de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut
 • RACO: revistes catalanes amb accés obert
 • Thomson Reuters Links Open Access Journal Title List: llistat de revistes en accés obert enllaçades des de la Web of Science