La web 2.0, o web social, es caracteritza per l’ús de tecnologies obertes i arquitectures que permeten la interconnexió de serveis, i per la multiplicació d’aplicacions que permeten i fomenten el treball col·laboratiu de forma telemàtica.

La ciència 2.0 representa l’aplicació de les possibilitats de la web 2.0 al treball científic. Al costat de les aplicacions i els usos generalistes, la web 2.0 ofereix importants utilitats específiques perquè l’investigador puga augmentar el seu rendiment:

Es tracta d’un terreny en desenvolupament continu, i la puixança que avui experimenta és tal que les grans empreses del sector de la informació científica estan creant les seues plataformes 2.0.

Per això els recursos 2.0 útils per a la ciència i la investigació són molt nombrosos i contínuament evolucionen o n’apareixen de nous. Es pot accedir a una selecció classificada de recursos d’interès en l’informe Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación, redactat per la línia 2 del Pla estratègic de Rebiun.