Horitzó 2020

Una vegada conclòs el 7a Programa Marc, el següent programa de finançament de la investigació de la Comissió Europea va ser el pla Horitzó 2020 o H2020, per al període 2014-2020, i que es va bolcar en l’objectiu que tota la producció científica realitzada amb aquest finançament públic est en accés obert, objectiu que continua marcant el nou Programa Marc Horitzó Europa.

En l’H2020 es proposen dues vies:

  • Els editors posen a disposició en internet directament els articles, assumint la Comissió Europea els costos de publicació
  • Els investigadors depositen els seus articles en accés obert, dins dels 6 mesos següents a la seua publicació (12 mesos en el cas de ciències socials i humanitats).

De manera pràctica aquestes dues opcions es materialitzen en dues rutes:

Ruta verde

  • La versió editorial o versió de l’autor ha es der depositada en un repositori
  • La data màxima per a realitzar el depòsit serà la data de publicació del treball
  • La publicació en Accés Obert es realitzarà tan prompte com siga possible, amb un termini màxim de 6 mesos (12 mesos per a Ciències Socials i Humanitats) des de la publicació

Ruta daurada

  • L’article és publicat en una revista d’Accés Obert o híbrida
  • Els possibles costos de publicació (APC) poden ser sufragats pel pressupost del projecte
  • S’ha de depositar una còpia en el repositori

 

Quant a les dades d’investigació, des de gener de 2017 tots els projectes finançats pel programa H2020 (excepte excepcions justificades) hauran de garantir l’accés obert a les dades d’investigació. Per a més informació revisar l’apartat Polítiques i Mandats de la Biblioguía de Dades d’investigació i les Preguntes freqüents sobre Gestió de dades investigació i sobre Agències finançadores i accés obert.