Es tracta de recursos que permeten tant publicar resultats de la investigació com difondre allò que ja s’ha publicat, de manera que s’aconsegueix multiplicar la visibilitat i les cites de treballs i investigadors.

Les noves formes de publicació són un fort competidor per a les tradicionals. Davant d’aquestes, els recursos 2.0 aporten avantatges com ara la immediatesa de la difusió, la possibilitat d’enriquir a posteriori el contingut amb comentaris i debats, o la facilitat d’actualització de continguts.

A tall d’exemple presentem ací alguns recursos d’interès: