Publicació en revistes

Una altra de les vies per les quals les publicacions científiques poden estar disponibles en accés obert és la coneguda com a Ruta daurada i consisteix en la publicació en revistes d’accés obert, revistes científiques amb revisió per parells (peer-review) els continguts de les quals estan accessibles sense necessitat de compra o subscripció

Segons Reme Melero, els diferents tipus de revistes d’accés obert podrien resumir-se en aquests, en ordre de menor a major grau d’accés obert:

  • Gratis i accessibles on line després d’embargament (copyright…editorial)
  • Gratis i accessibles on line immediatament després de la publicació (copyright…editorial)
  • Model híbrid, revistes que combinen articles accessibles només per subscripció amb articles de pagament per publicació. És el model Open choice de Springer, etc..
  • Revistes de pagament per publicació els articles de les quasl són tots d’accés obert (copyright compartit autor…editorial)
  • Revistes d’accés obert sense pagament per publicació i copyright dels autors, conegudes com la ruta platí

Hi ha que destacar que accés obert no implica (o no hauria d’implicar) una menor qualitat dels articles publicats, ja que la selecció d’aquests es base també en el peer review. Així, cada vegada, són més les revistes que es troben en els principals índex de qualitat ; Journal Citation Report i del Scimago Journal Rank ja inclouen aquesta informació a les seues últimes edicions.