REBIUN_Infografies_VertArtCie_a2015

Centrant-nos en els arxius que es dipositen en Senia i es difonen en RiuNet:

  • La versió editorial és la publicada per l’editorial amb els seus logos, paginació, indicació del volum i nombre de la revista, ISSN, etc. La versió editorial és la que es puja a Senia per a incloure’s en l’avaluació de l’activitat investigadora i es sol·licita que s’adjunte al registre també la versió d’autor.
  • La versió d’autor és el document final que els investigadors envien a la revista i que ja està acceptat per a la seua publicació però que només conté el text de l’article, sense informació sobre la revista, editorial, paginació, etc. El resultat del seu dipòsit en RiuNet és que, en els casos en que l’arxiu de la versió editorial és d’accés tancat, l’arxiu de la versió d’autor està disponible en accés obert per a tothom (respectant sempre els períodes d’embargament).

El projecte OpenAccessButton ofereix dues guies molt útils:

Control de versions

(fer click per ampliar la image)
(english version)


Elements digitals

Les versions digitals dels articles amb peer review, poden ser de dos tipus i en moltes ocasions tenen diferents restriccions a l’acte-arxive per part de les editorials (d’ací la importància de diferenciar-los ben):

  • Pre-print. És la primera versió d’un treball, abans de la seua acceptació per a la publicació en una revista i abans de la revisió per parells.
  • Post-print. És la versió definitiva, després de la revisió, que ja ha sigut acceptada per a la seua publicació en una revista científica i per a la qual se signen les llicències o CTA (Copyrights Transfer Agreements). Aquesta versió, al seu torn, pot ser la versió de l’autor, produïda per ell mateix i amb comentaris i notes en el text o la versió de l’editor, editada amb el format i els logos, etc. de la revista.

Existeixen propostes com les recollides en Versions Toolkit, NISO/ALPSP o RIVER Project per a intentar normalitzar la descripció de les diferents versions dels articles de revistes.

En el cas de la versió de l’editor podem trobar dos casos diferenciats segons qui posseeixe els dret de reproducció i difusió:

  • L’editor és el propietari del copyright (en aquest cas, l’autor ha de dipositar la versió de l’autor en el repositori)
  • L’autor conserva tots els seus drets (en aquest cas, l’autor ha de dipositar aquesta versió, la de l’editor, en el repositori)

El control de les diferents versions per les quals passa un article des de la seua creació fins a la seua publicació és molt important per dos motius:

  • Per la necessitat de facilitar la identificació de la versió d’un article que s’està consultant, citant, enllaçant, etc.
  • Perquè els editors poden no permetre l’ús de les versions publicades per a difondre els articles en accés obert i els autors han d’assegurar-se de conservar les seues pròpies versions prèvies a la publicació per si se’ls permet l’auto-arxiu dels pre-prints.

És fonamental que els autors conserven una còpia pròpia de la versió definitiva dels articles que escriuen per als casos en els quals les polítiques editorials de les revistes només permeten el dipòsit dels pre-prints.

Per a obtenir més informació es pot consultar la secció Drets d’autor a RiuNet.