Polítiques i convocatòries

L’Accés Obert a la investigació científica s’ha convertit en un dels eixos de la política científica dels diferents governs i institucions, sent un referent en el nostre cas els Programa Marc europeus i en els diferents plans estatals d’investigació, al temps que modifica la forma de publicar els resultats d’investigació.

Com afecten aquests canvis a l’investigador?

Si la teua investigació ha estat financiada per fons públics, els resultats han de ser accessibles en obert, tal i com recull la Llei de la Ciència, els Programa Marc Europeus (Horitzó 2020, Horitzó Europa) o els plans estatals d’investigació. A més, hauras de comprovar les condiciones concretes de la convocatòria finançadora.
Cada Programa Marc i cada pla estatal han anat afiançant aquesta forma d’accés.

¿Com puc fer la publicació per a complir aquestes condicions?

Hi ha dues opcions

  1. dipositant els articles en un repositori o,
  2. publicant directament en revistes d’accés obert o que permeten l’accés obert

Dipositar els articles en un repositori

En el cas de la UPV, els autors conten amb RiuNet, el repositori institucional gestionat des de la biblioteca. Alguns aspectes a tindre en compte:

Conservar una còpia de la versió definitiva de la publicació:

  • pre-print: primera versió del treball, abans de la seua acceptació per a la publicació
  • post-print: versió definitiva, després de la revisió, acceptada per a la seua publicació

Parlem de versió de l’autor quan post-print només conté el text de l’article, sense informació sobre la revista, editorial, paginació, etc.

Comprovar la política de l’editorial respecte a l’accés obert en Sherpa/Romeo o en la pròpia editorial. :

Si la revista que ens ha acceptat l’article no permet la publicació en obert de cap versió o només del preprint, en lloc d’enviar Copyright Transfer Agreement podem:

  • Enviar una llicència per publicar en lloc del contracte
  • Afegir una addenda al contracte

Amb això mantenim els drets sobre el nostre article.

Publicar directament en revistes d’accés obert

La publicació d’un article en Accés Obert en una revista acadèmica es pot realitzar de diferents formes:

  • Publicació en revistes d’accés obert
  • Publicació en revistes híbrides

Per a més informació visitar l’apartat Publicació en accés obert