Si teniu una revista, heu de saber que l’allotjament en PoliPapers ofereix als editors avantatges per a les seues publicacions, com ara aquests:

  • Permet la gestió integral i en línia del flux de treball d’una revista científica en la qual estan implicats múltiples agents de flux de treball. Exigència reconeguda internacionalment pel que fa a la qualitat de les revistes.
  • Facilita la publicació electrònica segons estàndards internacionals que n’asseguren la visibilitat i faciliten la cerca d’informació de les revistes científiques.
  • Assistència tècnica i suport en el procés editorial.
  • Sol·licitud de DOI per a cada article publicat.
  • Dipòsit de tots els continguts publicats en RiuNet: visibilitat i difusió. I tots els avantatges que comporta publicar en accés obert.
  • Assessorament en la indexació de la revista.
  • I tots els avantatges de publicar en obert