Creative Commons és una organització no governamental sense ànim de lucre que es va fundar l’any 2001 als EUA i començà a funcionar un any més tard. Un dels objectius principals que té és restablir un equilibri entre els drets dels autors, les indústries culturals i l’accés del públic general a la cultura. Es va dissenyar una plataforma web perquè autors/creadors, empreses i institucions públiques expressen els drets d’autor i compartisquen obres intel·lectuals a través d’Internet. Se cerca augmentar la quantitat i la qualitat de les obres intel·lectuals que circulen per les xarxes electròniques digitals i que tenen un caràcter common (obres que es poden copiar, compartir, derivar o remesclar). Es va dissenyar un sistema web de llicències obertes d’alliberament/reserva selectius dels drets d’autor, orientat a permetre que els autors puguen utilitzar-lo gratuïtament a nivell mundial per gestionar els seus drets sobre les obres intel·lectuals. La iniciativa s’ha estès arreu del món, i s’ha traduït a diversos idiomes. El 2004, gràcies a la iniciativa de la Universitat de Barcelona, es traduí al català i al castellà.

El sistema CC és voluntari i ajuda els autors a publicar en Internet les seues obres intel·lectuals, alhora que fa saber al públic usuari de forma immediata què es pot fer amb aquestes i què no.

CC convida els autors a decidir quins drets volen reservar-se i quins volen alliberar.

Es poden llicenciar totes les obres intel·lectuals. En el cas del programari, és convenient utilitzar el sistema GPL (llicència pública general) de la Fundació per al Programari Lliure.

Les llicències tenen tres nivells: títol comú, codi legal i codi digital (processament per a ordinador).

Tenim quatre condicions que, combinades, es converteixen en sis tipus de llicència

attribution Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència cal reconèixer-ne l’autoria.

non commercial NoComercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

no derivate worksSenseObrasDerivadas (No Derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada.

share alikeCompartirIgual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que aquestes mantinguen la mateixa llicència en ser divulgades.

Tipus de llicència

Atribución

Reconeixement (BY) :es permet qualsevol explotació de l’obra, fins i tot amb una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també es permet sense cap restricció.

By NC

Reconocimiento – NoComercial (by-nc):

Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

By NC SA

Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (BY-NC-SA): es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faça un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

By NC ND

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (BY-NC-ND): no es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

By SA

Reconeixement – CompartirIgual (BY-SA): es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

By ND

Reconeixement – SenseObraDerivada (BY-ND): es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.

També cal esmentar la llicencia CC0, que permet que l’autor atorgue a la seua obra el caràcter de domini públic. Actualment s’utilitza per als repositoris de dades.

Dominio público
La persona que ha associat un treball a aquest document ha dedicat el seu treball als Commons i ha renunciat a tots els seus drets sobre el treball sota la llei de copyright i a tots els drets legals relacionats, en la mesura permesa per la llei.