Les cites, tant les rebudes com les fetes, són un element fonamental dins de la comunicació científica permeten conèixer les fonts en que es basen els investigadors i la influència dels treballs, sent la base de l’avaluació. Els investigadors han de conèixer com gestionar les seues fonts de manera eficaç, facilitant el control d’aquestes i l’elaboració de bibliografies i on i cóm són citats els seus treballs.

Qui em cita?

Web of Science (WoS) és la base de dades per excel·lència per a la cerca d’informació sobre cites. Elaborada per Thomson Reuters (anteriorment conegut com ISI), incorpora les tres sèries del Citation Index (ciències, ciències socials i art, i humanitats) més les dues sèries dels Conference Proceedings (ciències i ciències socials). La informació sobre cites es dóna per a títols publicats a partir de l’any 1900, en el cas de la sèrie de ciències, a partir del 1956 per a la de ciències socials i a partir del 1975 per a la d’art i humanitats.

Els programes d’aprenentatge següents mostren com es pot traure el major partit d’aquesta base de dades:

Com se cerca cites en la Web of Science (vídeo de 4.51 minuts)

Com s’eliminen les autocites (guia ràpida en PDF)

Com s’eliminen les autocites (videopresentació de 3.04 minuts; cal introduir nom i correu electrònic per a poder-la veure)

La WoS permet, a més, generar diferents informes de citació a partir de la cerca d’un autor, així com calcular el seu índex H.

Scopus, d’Elservier, és una base de dades multidisciplinària que s’ha constituït com a competidor directe de la WoS. Recull un major nombre de revistes que la Web of Science, però amb criteris menys selectius. Així mateix, la informació sobre cites només la proporciona per a documents publicats a partir del 1996.

Cada vegada són més els recursos que incorporen informació sobre cites. Aquesta informació se circumscriu a les cites rebudes per documents que estan recollits en la mateixa base de dades o el mateix portal de revistes.

 • IEEE Xplore Digital Library
 • Google Scholar
 • Business Source Premier
 • CiteSeer
 • ….

Gestors de referència

Els gestors de referències són programes que faciliten l’emmagatzematge, l’organització i el control de les nostres referències bibliogràfiques.

La utilització d’aquests programes suposa un gran estalvi de temps, perquè faciliten el maneig de grans quantitats de referències d’una manera eficaç i a més permeten la inserció automàtica de cites i l’aplicació de diferents formats bibliogràfics per a generar bibliografies.

Gestors de referències clàssics

Els gestors de referències com Endnote o Reference Manager es caracteritzen perquè necessiten ser instal·lats a l’ordinador.

Gestors de referències web

Ens permeten tenir accés a la nostra base de dades de referències des de qualsevol ordinador. A més, incorporen noves utilitats com són la sindicació de continguts, el treball en entorns compartits, etc.

 • Mendeley. Sistema que permet gestionar i compartir documents d’investigació. Combina una aplicació de gestió de documents PDF i de gestió de referències amb una xarxa social en línia per a investigadors. Està disponible per a tots els membres de la UPV.
 • RefWorks. Permet emmagatzemar referències directament des d’una gran quantitat de bases de dades, o indirectament mitjançant l’ús de filtres. Podem organitzar les referències en carpetes, compartir carpetes, generar bibliografies, escriure el nostre treball i inserir-hi les cites automàticament, etc.
 • Endnote Web. Gestor integrat en la plataforma de la ISI Web of Knowledge. Cal registrar-s’hi des de la pàgina de la WOK.
 • Zotero. És una extensió per al navegador Firefox que permet als usuaris recol·lectar, emmagatzemar i citar treballs de recerca, imatges, pàgines web, vídeos i altres objectes directament des del propi navegador. És programari lliure i està disponible en més de 30 idiomes.

Gestors de referències socials

Afigen a les funcionalitats dels gestors de referències les possibilitats que ofereixen les xarxes socials per a compartir i descobrir informació.

 • CiteUlike. Servei que ajuda l’investigador a emmagatzemar, organitzar i compartir els documents acadèmics que llig. CiteUlike extrau els detalls de la cita, i nosaltres només hem de posar-hi les etiquetes relatives al contingut d’aquest document.
 • Bibsonomy. Sistema per a compartir enllaços i referències bibliogràfiques. Mostra les referències en diferents formats, entre els quals es troba BibTeX.

Programes d’aprenentatge

Mendeley

RefWorks

Endnote Web

Zotero

CiteUlike

Bibsonomy