Per a sol·licitar un DOI cal dirigir-se a les agències de registre, d’elles Crossref és una de les més utilitzades per a publicacions acadèmiques en general.

Són els editors de les publicacions electròniques (la figura del Publisher en anglès) els que signen un contracte amb alguna de les agències de registre i se’ls assigna un prefix com a editor. Aquest prefix ho portaren tots els DOI’s que se sol·liciten per a qualsevol publicació d’aquest editor.

La sol·licitud de DOI comporta un cost econòmic, d’una banda un pagament anual com a membre de Crossref i d’altra banda un pagament per cada DOI registrat.

La Universitat Politècnica de València té signat un contracte amb Crossref i un prefix assignat, 10.4995, i sol·licita el DOI per a tots els articles publicats per les revistes científiques que edita en el seu portal PoliPapers i per a totes les Tesis Doctorals llegides pels alumnes de la UPV.

Per tant un autor no pot demanar un DOI per al seu article, ha de fer-ho l’editorial que publique el seu treball.