Acords amb editorials 

L’accés obert a les publicacions científiques constitueix un dels pilars de la Ciència Oberta. Actualment assistim a un canvi del model de la comunicació científica, que s’està passant del tradicional pagament per subscripció a un model pagament per publicació. A més, cada vegada més agències de finançament de la investigació requereixen que els resultats dels projectes que financen estiguen en accés obert. És el cas de les agències que subscriuen el Pla S entre les quals es troba la Comissió Europea. L’aposta de la Comissió per un accés obert immediat a les publicacions, afecta als beneficiaris del Programa Horitzó Europa.
Per a facilitar als investigadors el compliment d’aquests mandats, la UPV està signant acords transformatius amb les principals editorials acadèmiques. D’altra banda, també s’han signat un altre tipus d’acords per a reduir el cost de la publicació en accés obert.

Si tens dubtes sobre aquestes formes de publicació dirigir-vos a la Biblioteca a través de l’apartat Estratègies de Publicació de PoliConsulta.

Acords transformatius

Criteris de finançament

El procés per a sol·licitar el finançament d’una publicació s’inicia en la fase d’enviament de l’article per a la seua publicació, quan el corresponding author indica que pertany a la UPV. Si la revista està inclosa en l’acord transformatiu, la plataforma de la mateixa revista informarà de la possibilitat que l’Accés Obert a l’article siga finançat per la universitat.

Podeu consultar el llistat de revistes d’ACS, Springer i Wiley incloses a l’acord de 2023 i el llistat de revistes d’Elsevier de 2022 (llistat vigent fins propera actualització) o trobar-les a través de PoliBuscador.

Consulta els requisits de finançament aprovats per a les revistes:

 • Que existisca disponibilitat de finançament.
 • Que el corresponding author i els autors de la UPV incloguen la seua afiliació i e-mail de correspondència complint la normativa oficial de la UPV.
 • Que hi haja esment en els agraïments incloent “Funding for open access charge: CRUE-Universitat Politècnica de València”, sempre que siga possible.
 • Que hi haja depòsit posterior a la publicació en Senia, per a la seua difusió des del repositori institucional. En cas contrari, la següent petició de finançament per part de qualsevol dels autors UPV no serà atesa.


Al gràfic es poden consultar les APC disponibles i concedides fins el moment.

Més informació sobre acords transformatius

Els acords transformatius signats entre les editorials i les institucions d’investigació segueixen un model Read & Publish que permet:

 • Accés als continguts de les revistes, és a dir, es manté el concepte de subscripció
 • Publicació de la versió editorial de l’article en la revista mitjançant Accés Obert immediat sense cap cost per a l’investigador

Segons l’ESAC, els acords transformatius tenen diverses característiques

 • Són temporals i transitoris ja que han de servir com a via per al canvi cap a un model de comunicació científica en Accés Obert
 • Els autors retenen els seus drets de propietat intel·lectual, podent difondre els seus treballs a través de llicències Creative Commons
 • Són transparents, en contraposició als acords segons un model de subscripció. En l’ESAC es poden trobar els termes dels acords transformatius signats en diferents països
 • Pretenen contindre l’augment dels costos de la comunicació científica. Això està en línia amb els Compromisos de les universitats davant l’Open Science redactat per la CRUE i el document Cap a un accés obert per defecte de la FECYT
 • Han de facilitar que les editorials s’alineen amb les necessitats dels autors, per exemple, facilitant el compliment dels mandats de les agències de finançament.

Més informació dels acords de la CRUE per editorial:

Altres acords amb editorials

A més de la signatura d’acords transformatius amb les editorials, la UPV també ha arribat a altres acords per a la publicació en accés obert sense haver de pagar l’Article Processing Charge (APC) o almenys amb un descompte:

 • Elsevier: descompte del 10% de l’APC en algunes revistes Elsevier. Aplicable si l’autor corresponsal pertany a la UPV. La plataforma d’edició informa si l’article és susceptible d’eixe descompte i, en tal cas, si l’autor vol publicar en obert, només ha d’acceptar el descompte i continuar el flux ordinari d’edició.
 • Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI): els autors membres de la comunitat UPV que publiquen en revistes editades per MDPI obtindran de manera automàtica un 10% de descompte sobre l’APC de la revista. A més, també existeix un 10% de descompte en el cost de publicació de llibres i capítols de llibres. Més informació
 • Institute of Physics (IOP): 10% de descompte en l’APC per als revisors per cada article revisat. Més informació
 • SCOAP3: publicació, sense cost per als investigadors, en 11 prestigioses revistes relacionades amb la física de partícules i altes energies. També facilita l’accés obert a multitud de llibres electrònics especialitzatsMés informació
 • Revistes de enginyeria DYNA: 15% de descompte en l’APC per ser la UPV subscriptora de les 4 revistes que editen. Més informació
 • Royal Society of Chemistry (RSC): ofereix un 15% de descompte a l’APC als autors amb filiació UPV

Cal no oblidar que també existeix la possibilitat de publicar en revistes d’accés obert sense costos de publicació per als autors.