Recomanacions per a editors

La política editorial ha de ser clara, fàcilment localitzable i identificable. Heu de comprovar que la informació que apareix en Sherpa/Romeo és la correcta.

L’editor ha de tenir molt clars els conceptes fonamentals de la nova publicació científica i els avantatges que pot trobar en l’accés obert.

Recomanacions per a autors

Una de les principals preocupacions dels autors a l’hora d’autoarxivar les seues publicacions en un repositori és la que fa referència als drets d’autor i si tenen permís o no per a posar en obert els seus articles. És molt important que els autors mantinguen els seus drets i que analitzen molt bé el tipus de contracte o cessió de drets que signen amb l’editorial, així com triar be l’editorial. Vos recomanem els apartats Triar on publicar i On no publicar.

REBIUN_Infografies_ConDerAut_a2015

Algunes recomanacions per a mantenir els drets de les obres:

 • Llegiu acuradament els contractes/acords abans de signar-los.
 • Poseu-vos en contacte amb l’editor si considereu que l’acord és molt restrictiu, a fi d’intentar negociar-hi alguna excepció.
 • Modifiqueu l’acord que signeu amb l’editorial. Hi ha institucions que faciliten models de contractes perquè els autors puguen establir els drets que volen conservar sobre les seues obres. Una altra possibilitat és afegir una addenda al contracte, especificant quins drets es volen conservar. Hi ha eines d’ajuda que faciliten als autors models de contractes o d’addendes, com són:1.- Models d’addenda d’entitats de finançament de projectes d’investigació
  • El European Research Council (ERC) recomana (març 2017) la utilització d’un model d’addenda, opcional i complementari, per als acords de publicació (Copyright Transfer Agreement) amb els editors amb la finalitat de complir els períodes d’embargament del programa Horitzó 2020 (basat en un document similar per al 7PM). Aquest document model pot ser adaptat per a la seua utilització per al compliment d’altres mandats institucionals.

  2.- Altres models d’addendes

  3.- Comprovar les polítiques de copyright de l’editor i permisos d’autoarxiu en accés obert

  • Donar suport de forma activa aquelles revistes que tinguen acords de drets més oberts.
  • Els permisos d’autoarxiu (en repositoris, etc,) que permeten les diferents editorials poden consultar-se en les bases de dades Sherpa/RoMEO y Dulcinea 0 (per a revistes espanyoles) que especifiquen les polítiques de copyright de l’editor i els permisos d’autoarxiu en accés obert.
  • Aplicar llicències d’ús obert, tipus Creative Commons,  a les nostres publicacions