Entre les principals funcions de les publicacions científiques hi ha les següents:

  • Control/certificació de qualitat dels resultats d’investigació (que siguen correctes, exactes i nous).
  • Mitjà de transmissió i difusió pública del coneixement.
  • Mitjà per a conèixer els últims avanços amb rapidesa.
  • Reconeixement intel·lectual per a l’autor.
  • Protecció legal dels drets d’autor.
  • Mecanisme d’avaluació de l’activitat investigadora.
  • Arxivament del coneixement si se’n garanteix l’accessibilitat.