Acords amb editorials

PUBLICA EN ACCÉS OBERT

Difondre les dades d'investigació

Repositoris, Data journals, Propietat intel·lectual...

Editorials depredadores

Apren a identificar-les

Acords transformatius en PoliBuscador

La Universitat Politècnica de València manté diversos acords amb editorials per a finançar les APC dels articles científics per a la seua publicació en obert. Sobre aquests acords, que poden suposar el finançament parcial o [...]

Publicats els Journal Citation Reports de 2022

Clarivate Analytics ha publicat els Journal Citation Reports (JCR) 2022 (amb dades corresponents a 2021). Les dades d'enguany inclouen 35.000 publicacions (revistes, llibres i actes de congressos), 2.7 milions d'elements citables i 145 milions de referències citades indexades [...]

Publicado el CiteScore 2021

Con fecha 9 de junio de 2022, Scopus ha publicado los datos del CiteScore 2021. Siguiendo la metodología que introdujeron en el CiteScore del año anterior, cuenta las citas recibidas entre los años 2018-2021 a [...]

Comunitat UPV en Zenodo

La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, ha creat una comunitat en el repositori Zenodo per al depòsit de dades dels seus investigadors: Universitat Politècnica de València. Research Data. Recordeu que, a l'hora de [...]

Jornades centrades en repositoris

Aquestes setmanes participem en dos interessants esdeveniments amb els repositoris com a protagonistes i la presència per la nostra part de Paco Martínez, administrador de RiuNet. Seran esdeveniments híbrids, de forma presencials però amb retransmissió [...]

SCImago Journal Rank 2021

SCImago Journal Rank 2021 Con fecha 10 de mayo se ha publicado el SCImago Journal Rank 2021. Ranking que se obtiene a partir de las revistas indexadas en la base de datos SCOPUS (Elsevier), y [...]