Tria on publicar

Visibilitat, acreditació, compliments de mandats...

Difondre les dades d'investigació

Repositoris, Data journals, Propietat intel·lectual...

Editorials depredadores

Apren a identificar-les

PoliPapers en el rànquing FECyT 2019

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) va publicar el passat dia 20 de juliol el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de [...]

CiteScore 2019: novetats i presència de PoliPapers

El mes de juny passat es va publicar el CiteScore 2019 amb informació sobre l'impacte de més de 25 mil revistes. CiteScore permet comparar i avaluar l'impacte d'una publicació científica a partir de les dades [...]

Publicats els Journal Citation Reports de 2020

Fa uns dies Clarivate Analytics va publicar els Journal Citation Reports (JCR) corresponents a 2020 i amb això els índexs d'impacte de les revistes de l'any 2019 basats en les cites de les publicacions incloses en la Web of Science: Science [...]

Suport a la gestió de dades d’investigació

Les investigacions se sustenten en dades que han estat obtingudes, recopilades i processades, que són analitzades i sobre els que s'estableixen conclusions relatives a l'objecte d'estudi. Però, a més, les dades d'investigació tenen un valor [...]

PoliPapers i el Segell de Qualitat FECyT

Amb data 16 de juny de 2020 la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) ha publicat la resolució provisional de les revistes que renoven el Segell de Qualitat FECYT en 2020. En [...]

SCImago Journal Rank 2019

El passat dia 11 de juny es va publicar l'SCIMAGO Journal Rank 2019. Aquest rànquing s'obté a partir de les revistes indexades en la base de dades SCOPUS (Elsevier), i permet una anàlisi de l'impacte [...]