Acords amb editorials

PUBLICA EN ACCÉS OBERT

Difondre les dades d'investigació

Repositoris, Data journals, Propietat intel·lectual...

Editorials depredadores

Apren a identificar-les

Publicades les dades de CiteScore 2020

Aquest mes de juny s'han publicat les dades de CiteScore 2020 amb informació sobre l'impacte de quasi 26 mil revistes.  CiteScore permet comparar i avaluar l'impacte d'una publicació científica a partir de les dades de [...]

SCImago Journal Rank 2020

SCImago Journal Rank 2020 Amb data 16 de maig s'ha publicat el SCImago Journal Rank 2020. Aquest rànquing s'obté a partir de les revistes indexades en la base de dades SCOPUS (Elsevier), i permet una [...]

Open Education Week

L'Open Education Week és un esdeveniment anual al voltant de l'educació en obert, que enguany se celebra de l'1 al 5 de març, per a conscienciar sobre la importància i avantatges dels Recursos Educatius Oberts [...]

Biblioguia d’Accés Obert

La Biblioteca de la UPV secunda activament el moviment d’accés obert gestionant el repositori institucional RiuNet i la plataforma de publicació de revistes PoliPapers, assessorant en la gestió de dades de recerca o drets d’autor [...]

Monitor de Accés Obert UPV 2019

Vos presentem el Monitor d’Accés Obert de la UPV 2019. En 2018 realitzem el primer Monitor d’Accés Obert de la UPV, un exercici de transparència que permetia acostar-se amb dades a la realitat de [...]