Si eres l’editor d’una revista científica i eres part de la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de València pot interessar-te treballar amb PoliPapers. Hauràs d’acomplir una sèrie de requisits i donar-te d’alta. No deixes de tindre en compte els avantatges de publicar amb aquest sistema.

Alta en PoliPapers

Si estàs interessat, pots sol·licitar allotjament en PoliPapers contactant amb la Editorial UPV per correu o des del formulari web de sol·licitud d’edició de revista.
El Comitè editorial i el Vicerector/a d’investigació valoraran si la revista presentada compleix els requeriments per a ser allotjada.

Requisitos

Els requisits que segueixen es formulen segons les bases de la FECYT en el procés d’avaluació de les revistes.

OBLIGATORIS

 • Editor vinculat professionalment a la UPV.
 • Identificació dels membres dels comitès editorials i científics de la revista: identificació i filiació professional precisa i completa dels comitès editorials i científics de la revista (direcció, secretaria de redacció, consell de redacció, comitè editorial o consell assessor).
 • Instruccions detallades als autors: hi ha d’haver instruccions detallades per als autors, amb informació sobre l’enviament i la presentació de manuscrits (suport, format, estructura física, tipus, forma d’enviament, correcció de proves), informació sobre els tipus d’articles considerats per la revista, amb una descripció del contingut, el format i l’extensió corresponents, i recomanacions que orienten els autors per a redactar correctament els títols, els resums, les paraules clau, la filiació professional i les referències bibliogràfiques.
 • Existència de resums i paraules clau: presència de resums de més de 150 paraules o segons l’estàndard de l’àrea. Presència d’almenys 3 paraules clau extretes de tesaurus o classificacions pròpies de cada especialitat.
 • Traducció a l’anglès del sumari, els títols dels articles, les paraules clau i els resums.
 • Acceptació del DOI UPV assignat i reflectit en cada article publicat.
 • Els articles citats que posseïsquen DOI l’han d’incloure en la cita, a més de l’enllaç a la URL del DOI (amb el format http://dx.doi.org/10.xxxx/…)
 • Declaració i compliment de la periodicitat: publicació sense interrupcions del nombre de fascicles i en els intervals de temps marcats segons la periodicitat de la revista.
 • Arbitratge científic extern: ús per part de la revista d’experts externs a l’equip editorial, seleccionats ad hoc, perquè valoren l’originalitat, la novetat, la rellevància i la qualitat metodològica de tots els manuscrits rebuts i hi dictaminen.
 • Anonimat en la revisió: ocultació de la identitat dels autors, dels revisors o dels uns i els altres simultàniament. El sistema de doble anonimat consisteix a ocultar tant la identitat dels autors com la dels revisors. El sistema d’anonimat simple consisteix a ocultar solament la identitat dels revisors.
 • Comunicació motivada de la decisió editorial: ús per la revista d’una notificació motivada de la decisió editorial. Aquesta notificació ha d’incloure les raons per a l’acceptació, la revisió o el rebuig del manuscrit, així com els dictàmens, originals o retocats per la redacció, emesos pels experts.
 • Percentatge d’articles d’investigació: més del 50% dels articles publicats han de ser treballs que comuniquen resultats d’investigació originals.
 • Publicació de dades sobre el procés editorial intern de la revista: es tractaria d’una secció fixa anual amb informació estadística sobre: el nombre de treballs rebuts, el nombre de treballs acceptats, el nombre mitjà de revisors per article i les demores de publicació (recepció/revisió, acceptació/publicació).
 • ISSN gestionat per l’Editorial UPV.
 • S’aplicarà la guia d’estil sobre la revista que identifique la UPV com a entitat corporativa en la qual s’inscriu la revista.

RECOMANATS (a complir en un termini de temps a determinar)

 • Existència d’un consell de redacció: convé que hi haja un consell o comitè de redacció que, compost pel director o directora, el secretari o secretària i alguns vocals, amb una vinculació amb l’organització patrocinadora, assistisca la direcció en totes les funcions d’aquesta i, molt especialment, en el seguiment dels treballs (recepció, avaluació, acceptació) i en la definició dels continguts i l’estil de la revista (redacció, normes de presentació d’originals, disseny, creació i orientació seccions de la revista).
 • Existència d’un consell assessor compost per investigadors de prestigi reconegut, la funció principal del qual és dissenyar la política científica de la revista.
 • Importància de les bases de dades en la qual estan indexades les revistes: internacionals de l’especialitat, internacionals (SCOPUS, WOS…) i nacionals de l’especialitat o multidisciplinàries.
 • Existència d’instruccions per a la revisió i fulls d’avaluació dels manuscrits: convé que hi haja fulls de valoració i d’instruccions detallades sobre els criteris d’avaluació de l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la presentació formal dels manuscrits, així com sobre la forma d’efectuar-ne la revisió.
 • Obertura del consell de redacció: almenys un terç dels membres del consell de redacció haurien de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Obertura del consell assessor: almenys dos terços dels membres del Consell Assessor haurien de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Internacionalitat: com a mínim el 10% dels components del Consell Assessor i el 10% dels autors haurien de pertànyer a institucions estrangeres.
 • Evitació de l’endogàmia en les autories: més del 80% dels autors haurien de ser externs al consell de redacció i a l’entitat editora de la revista.
 • Indexació en bases de dades internacionals i nacionals de l’especialitat.

2 Comments

 1. mmargale

  Estimado José Carlos,
  En PoliPapers en este momento se publican 26 revistas, cada una tiene sus indicaciones de autor donde se explica el proceso. Usted debe registrarse como autor en la revista a la que le interese enviar un artículo y realizar el envío del artículo a través de la misma.
  Saludos,

 2. José Carlos Preciado Carrillo

  Deseo publicar un artículo científico.

Leave Comment

Your email address will not be published.

*