El DOI s’assigna a les publicacions científiques. S’utilitza principalment en articles de revistes electròniques, però també en llibres, capítols de llibres, actes i comunicacions de congressos, software, vídeos, etc.

També s’assigna als articles “in press”, és a dir, a aquells articles ja disponibles des de plataformes de revistes científiques online però no inclosos encara en un volum. En aquests casos, el DOI serveix com a referència a l’article.

El número DOI serveix per a:

  • cercar i localitzar un document en la xarxa, garantint que sempre estarà disponible. En la major part dels casos dóna accés al text complet del recurs, però també pot ocórrer que només es tinga accés si s’és usuari registrat o s’ha comprat l’accés a la publicació.
  • citar recursos científics electrònics. D’aquesta manera, es pot anar als recursos relacionats amb un sol clic.
  • publicar documents científics. El seu accés, fàcil i permanent, i la seua possibilitat d’enllaçar documents, ofereixen una major probabilitat de citació.
  • compartir informació. Es pot navegar per diferents articles o publicacions de forma transparent.

Més informació: