Hi ha algunes tipologies d’aplicacions 2.0 que resulten especialment indicades per a compartir el procés de la investigació, abans de la publicació dels resultats, a fi de millorar-los.

Aquestes aplicacions permeten conèixer altres investigadors que treballen en el mateix camp, a fi de debatre-hi continguts i idees i distribuir tasques per a aconseguir un projecte comú. En certa manera, és l’evolució dels conceptes de col·legis invisibles i literatura grisa a un entorn més visible i accessible: col·laborar i compartir la informació entre col·legues, sense traves tecnològiques, econòmiques ni geogràfiques.

En aquest grup trobem els tipus següents, i suggerim alguns recursos: