La Universitat o els editors de les publicacions electròniques han de sol·licitar el número DOI a l’Agència de Registre corresponent. La més utilitzada per a les publicacions acadèmiques és CrossRef, que representa a més de 3.000 editors i associacions científiques.

En la nostra universitat la Biblioteca s’encarrega de gestionar i tramitar els DOIs, en coordinació amb l’Editorial.

Més informació: