Difondre els treballs en RiuNet suposa que siguen difosos a més en altres recolectors i webs de treballs científics, açò fa que es puguen obtenir més citacions d’altres companys, científics, investigadors, donant una major visibilitat a aquests treballs.

Avantatges per a l’autor

  • Els arxius oberts són una alternativa eficaç a l’hora de protegir els drets de l’autor sobre els seus treballs. En fer-los públics en el web i treballar amb protocols i estàndards que n’afavoreixen la visibilitat, es garanteix a l’autor que el seu treball s’identificarà amb la seua persona, evitant d’aquesta manera actes de plagi sobre la seua obra.
  • L’autor disposa d’un nou canal de difusió per a la seua producció intel·lectual.
  • S’aconsegueix una major visibilitat, cosa que permet la localització dels arxius a través d’Internet.
  • Permet que els col·legues troben la vostra producció, la coneguen i puguen citar els vostres treballs, de manera que aconseguiu un major impacte.

A banda de en PoliBuscador, es poden trobar registres de les col·leccions d’investigació en:

logo de goole académico Google académico et permet cercar bibliografia especialitzada d’una manera senzilla.
Logo de DriverOpenAIRE Les investigacions finançades per la UE dins del Setè Programa Marc (7º PM) i del Consell Europeu d’Investigació (CEI), han de ser dipositades en un repositori institucional, en el marc del Projecte OpenAIRE que promou l’accés obert a Europa. Des de 2014 OpenAIRE inclou el cercador de Driver (Digital repository infraestructure vision for European research).
Recolecta RECOLECTA coordina l’agenda nacional amb el desenvolupament internacional de la infraestructura global de repositoris digitals científics com parteix integrant de l’Espai Europeu d’Investigació. En RiuNet recolecta en les col·leccions de tesis, revistes, congressos i articles.
OpenDOAR OpenDOAR és un directori de repositoris acadèmics d’accés obert.

Registry of Open Access Repositories

ROAR pretén promoure el desenvolupament de l’accés obert en proporcionar informació sobre el creixement i l’estat dels repositoris a tot el món. Es pot cercar el contingut de tots els repositoris registrats.
dart-europe repositorio de tesis DART-Europe . Associació de biblioteques d’investigació i consorcis de biblioteca que treballen junts per a millorar l’accés global a les tesis d’investigació europea.
Hispana_roai Hispana (roai) reuneix les col·leccions digitals d’arxius, biblioteques i museus conformes a la Iniciativa d’Arxius Oberts que promou la Unió Europea.
WorldCat (OAIster) és una xarxa global de serveis i contingut de biblioteques i repositoris que utilitza la Web perquè la institució siga més visible.
Logo de Basefield  BASE és un dels motors de recerca amb major volum de contingut especialitzat en recursos acadèmics d’accés obert en la web. Està gestionat per la biblioteca de la Universitat de Bielefeld.