En aquest apartat es tracta què és l’accés obert, les diferents vies per assolir que l’accés obert a la informació científica siga una realitat, contextualitzant el moviment a través de les principals declaracions i la seua plasmació en la legislació o en les polítiques institucionals.

Vos recomanem la presentació que, amb motiu de la Setmana de l’Accés Obert 2012, va realitzar MªDolores García León.

Contingut

Què és  l’accés l’accés obert? definició i vias per assolir-lo.Entorn Open Access
  • Polítiques d’accés obert: legislació, polítiques i declaracions
  • Portals i directoris

Repositoris: definició, directoris i portals

  • Definició i tipus
  • Directoris

Publicar en obert

Revistes d’accés obert

FAQS relacionades