La ciència ciutadana és tant un objectiu com un facilitador de la Ciència Oberta i un component fonamental en la nova European Research Area (ERA)

Intenta incloure grups socials (ciutadans, organitzacions) en la teua investigació i descobreix el seu potencial.

Coneix Scistarter (Science we can do together), l’eina que recomana ANECA per a mesurar la dimensió “Ciència oberta a la societat”.