[anar a Monitor de l’Accés Obert en la UPV. Cap a una ciència oberta]

[descarregar en pdf]

Percentatge d’Accés Obert

Font: CRIS. 25/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Obert: tipus d’accés obert o embargat
Tancat: tipus d’accés tancat o restringit


Percentatge d’Accés Obert. Evolució anual

 

Font: CRIS. 25/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Obert: tipus d’accés obert o embargat
Tancat: tipus d’accés tancat o restringit


Percentatge d’Accés Obert Potencial

Font: CRIS i Sherpa/Romeo. 17/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
OA existents: articles amb accés obert o embargat amb política editorial oberta
OA potencial: articles en tancat o accés restringit amb política editorial oberta


Percentatge d’Accés Obert Potencial. Evolució anual

 

Font: CRIS y Sherpa/Romeo. 17/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
OA existents: articles amb accés obert o embargat amb política editorial oberta
OA potencial: articles en tancat o accés restringit amb política editorial oberta


Accés Obert i dipòsit. Evolució anual

Font: CRIS. 25/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Obert: tipus d’accés obert o embargat
Tancat: tipus d’accés tancat o restringit
El descens al total d’articles respon a la demora en el dipòsit dels mateixos en el CRIS, no al descens nombre d’articles publicats.


Dipòsit i articles en Web of Science. Evolució anual

Aquest indicador té per objectiu monitoritzar la demora en el dipòsit en el CRIS, per a açò es pren com a font de contrast el nombre d’articles UPV localitzades en la WoS i es compara amb el nombre d’articles en el CRIS.


Font: CRIS. 30/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Obert: tipus d’accés obert o embargat
Tancat: tipus d’accés tancat o restringit
El descens al total d’articles respon a la demora en el dipòsit dels mateixos en el CRIS, no al descens en el nombre d’articles publicats.


Ranking d’estructures d’investigació UPV: Estructures 70-100 Open

[Clicar en la taula per veure completa]

Font: CRIS. 17/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Estructures d’investigació amb més de 100 articles en el CRIS i més d’un 70% en accés obert


Ranking d’autors UPV: Autors 80-20 Open

[Clicar en la taula per descarregar]

Font: CRIS. 17/09/2018
Rang de dates: 2011 a 2018
Investigadors amb un mínim de 20 articles i un mínim de 80% en accés obert