Per a conèixer el DOI d’un article, es pot utilitzar el formulari habilitat per a tal fi per CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery/

Dins del document, el DOI sol indicar-se en la capçalera o en el peu de pàgina. En el cas de DOI retrospectiu, aquest apareix en la informació associada, com a metadada.

Més informació: