Open access, o accés obert, significa l’accés lliure i gratuït a través de la xarxa a la literatura científica, la qual cosa implica el dipòsit d’aquesta en un arxiu obert de manera que se’n permeta la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la impressió, la cerca o l’enllaç als textos complets, sense barreres econòmiques, legals o tècniques. El concepte d’accés obert inclou també el caràcter accessible i integrable de l’arquitectura informàtica en què es basa.

L’únic rol del copyright en aquest domini és donar als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret a ser reconeguts o citats adequadament; si els autors han cedit els drets d’explotació, de manera exclusiva o no, a través de contracte a un editor, les condicions d’accés a la seua obra dependran de la política de l’editor al respecte.

L’accés obert a la comunicació científica millora la qualitat de les dades i minimitza els casos de duplicacions en la investigació, alhora que facilita la lluita contra el frau i accelera el progrés científic.

Per a aconseguir aquest accés lliure i gratuït a través de la xarxa no n’hi ha prou que la informació siga en Internet, sinó que aquesta ha de ser fàcilment localitzable. Per a aconseguir l’accés obert es considera que hi ha dues vies: el dipòsit en revistes que permeten aquest accés, o via daurada, i el dipòsit en repositoris, l’anomenada via verda.

Entorn de l’accés obert

Des de les diferents administracions públiques es dóna suport actualment al moviment Open Access, des de la consciència dels avantatges que té aquest sistema per al creixement científic i, per tant, per al desenvolupament i la competitivitat.
Declaracions

El movimient d’accés obert ha anat evolucionant i prenent forma a través de les declaracions internacionals:

També és interessant el document Diez años desde la Budapest Open Access Initiative: hacia lo abierto por defecto on trobem algunes recomendaciones que han de marcar els propers 10 anys, abraçant tant polítiques, com llicències, infraestructures o el treball de promoció.
Recolecta ha fet un recopilatori de declaracions, guies i recomanacions relacionades amb l’accés obert.

Legislació

A Espanya, seguint les recomanacions de la Comissió Europea, les institucions públiques han desenvolupat diferents iniciatives legislatives en suport de l’accés obert. Cal destacar, per la importància que tenen en el món universitari, les següents:

Polítiques i convocatòries

La importància creixent del moviment d’accés obert ha impulsat a les institucions i entitats finançadores a adoptar polítiques d’accés obert que recomanen o obliguen els autors a depositar les seues publicacions en repositoris d’accés obert.
Això s’ha traduït en l’adopció de mandats i recomanacions en les convocatòries públiques d’investigació o presentació de polítiques de promoció de l’accés obert a la investigació. Teniu informació més completa en cadascun dels apartats: