El DOI garanteix l’accés directe i permanent al recurs electrònic que identifica, encara que canvie la seua ubicació en la xarxa. Per açò, facilita les transaccions entre els subministradors d’informació i els usuaris, siguen comercials o no.

Gràcies a la informació que porta associada en les seues metadades, garanteix la propietat intel·lectual d’un recurs electrònic.

També permet la seua interoperabilitat amb altres plataformes, repositoris o motors de cerca.

L’ús del DOI augmenta la visibilitat de les publicacions científiques, augmentant el nivell de citació, ja que permet la seua ràpida identificació i accés.

En definitiva, el DOI permet als investigadors: saber què tenen, trobar el que volen, saber on està, i poder accedir i reutilitzar continguts.

Més informació: