PoliPapers en l’Índex H de les revistes científiques espanyoles

Emilio Delgado López-Cózar, Alberto Martín-Martín y Enrique Orduña-Malea acaben de publicar la 6na edició del Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics*. En ell ens presenten un rànquing de les revistes científiques espanyoles que figuren en Google Scholar Metrics (GSM). Per a aparèixer en Google Scholar Metrics les revistes han d’haver

RiuNet en Pubmed

Gràcies a @bibliovirtual ens assabentem que Pubmed: [ofrece] acceso al texto completo a través de repositorios institucionales. PubMed ofereix un nou sistema per a accedir al text complet dels articles citats amb un enllaç al repositori institucional on es troba dipositat en accés obert el document, des de la icona de la dreta o des

ORCID en RiuNet

Per a ajudar a millorar la identificació dels autors en RiuNet s’ha integrat l’ORCID en el repositori, per la qual cosa sempre que un autor UPV haja comunicat el seu identificador en la intranet, aquest es mostrarà en les pàgines de les seues publicacions: https://riunet.upv.es/handle/10251/11034 Actualment s’enllaça als identificadors ORCID que la UPV coneix perquè

Dades en obert en H2020

Des de gener de 2017 el tots els projectes finançats amb H2020 (llevat d’excepcions justificades) han de garantir l’accés obert a les dades de recerca. Les dades obertes són dades que són lliures per emprar-les, reutilitzar-les i redistribuir-les. Si un investigador té un projecte finançat per Horitzó 2020, i les seues dades compleixen certes condicions,