ORCID ofereix un identificador permanent a cada investigador, que li acompanyarà en tota la seua carrera i que unificarà, a través del seu perfil, tota la seua activitat científica, afavorint la localització de les seues publicacions i la seua atribució correcta i inequívoca. Així mateix, permet l’eliminació de l’ambigüitat en els noms i afiliacions del personal investigador.

Podem sincronitzar ORCID amb els perfils científics de Web of Science o Scopus i la connexió amb altres bases de dades, de manera que el seu manteniment és molt senzill. Si tens dubtes sobre com utilitzar-ho pots consultar la Biblioguía sobre ORCID que ha preparat la Biblioteca UPV.

Per a superar l’ambigüitat o els errors d’assignació, també comptem amb identificadors persistents per a organitzacions d’investigació. El Research Organization Registry (ROR) naix amb el propòsit de designar de manera unívoca a les institucions, de manera que es puguen connectar sense errors als seus investigadors i a les investigacions d’aquests. Així, per exemple, el ROR de la Universitat Politècnica de València és el 01460j859.

Igual que en cas de ORCID, darrere de ROR hi ha diferents organitzacions que donen suport a aquesta iniciativa. A més, ROR és completament obert (CC0).