La ruta diamant és una de les vies per a arribar a l’accés obert a les publicacions científiques. En aquest cas les protagonistes són revistes que publiquen en accés obert sense cost ni per a autors ni per a lectors, assumint aquests costos la pròpia editorial. Aquestes revistes solen ser propietat de societats científiques o, com en el cas de PoliPapers, universitats.

PoliPapers és el portal de revistes científiques digitals de la UPV que, gestionat per a l’Editorial UPV i per la Biblioteca, ofereix aquest servei d’edició a la comunitat UPV, amb accés del seu contingut a tota la societat. Són més de 30 les revistes que en aquests moments gestiona PoliPapers, de diferents temàtiques però amb alts nivells de qualitat com a evidència la presència d’algunes d’aquestes revistes en diverses plataformes d’avaluació, com JCR o Scopus, o ranquings com el de  FECyT.

Si pertanyeu a la comunitat UPV i editeu una revista científica us interessa conéixer PoliPapers. Podeu consultar en primer lloc la Biblioguía sobre PoliPapers per a conéixer els requisits i formes de treball.

Si no teniu una revista però contáis amb curiositat científica, podeu consultar les revistes PoliPapers. A més, els articles publicats en aquestes revistes, acaben depositats també en RiuNet multiplicant així la visibilitat d’aquests.