Revistes PoliPapers en l’Índex Dialnet de Revistes 2022

Recentment, Dialnet ha publicat una nova edició de l’Índex Dialnet de Revistes-IDR, el corresponent a 2022, en Dialnet Mètriques. És un índex relatiu a la producció científica espanyola en ciències socials, humanitats i ciències jurídiques.

En l’edició de 2021 l’índex va tindre un increment notable de contingut (incloent matèries que abans no estaven, com a arquitectura), la qual cosa va suposar l’entrada en el mateix de fins a 22 revistes de PoliPapers. En aquesta edició 2022 es mantenen aquestes 22 revistes, la meitat de les quals se situen en el quartil 1 de la seua categoria.

Aquests són les seues dades totals:

Revista Impacto Materia Posición Cuartil
Virtual Archaeology Review 1,61 Arqueología y Prehistoria 1/56 C1 Más datos
Historia 1/294 C1
Economía agraria y recursos naturales 0,99 Economía 15/161 C1 Más datos
The EuroCALL Review 0,86 Filologías 6/322 C1 Más datos
REDU. Revista de Docencia Universitaria 0,85 Educación 50/232 C1 Más datos
Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences 0,62 Multidisciplinar 4/105 C1 Más datos
VITRUVIO – International Journal of Architectural Technology and Sustainability 0,42 Arquitectura 2/42 C1 Más datos
Revista de lingüística y lenguas aplicadas 0,32 Filologías 23/322 C1 Más datos
Lingüística 15/71 C1
Revista sobre la infancia y adolescencia 0,23 Derecho Multidisciplinar 11/75 C1 Más datos
Derecho 104/366 C2
Trabajo Social 12/50 C2
Lenguaje y textos 0,20 Filología Hispánica 11/131 C1 Más datos
Filologías 55/322 C1
Lingüística 32/71 C2
Educación 127/232 C3
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 0,19 Arquitectura 7/42 C1 Más datos
Con A de animación 0,17 Arte 16/134 C1 Más datos
VLC arquitectura. Research Journal 0,15 Arquitectura 11/42 C2 Más datos
Journal of Computer-Assisted Linguistic Research 0,11 Filologías 126/322 C2 Más datos
Lingüística 53/71 C3
EGE Revista de Expresión Gráfica en la Edificación 0,08 Arquitectura 19/42 C3 Más datos
Revista de Teledetección 0,06 Geografía 35/42 C4 Más datos
WPOM 0,06 Economía 105/161 C4 Más datos
Revista Sonda 0,04 Arte 66/134 C3 Más datos
Loggia, Arquitectura & Restauración 0,03 Arquitectura 23/42 C4 Más datos
EME Experimental Illustration, Art & Design 0,03 Arte 76/134 C3 Más datos
ANIAV-Revista de Investigación en Artes Visuales 0,01 Arte 95/134 C4 Más datos
Historia 270/300 C4
Historia del arte 36/42 C4
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier 0,00 Arquitectura 29/42 C4 Más datos
EN BLANCO. Revista de arquitectura 0,00 Historia 259/294 C4 Más datos
Historia del arte 38/42 C4
Arquitectura 29/42 C4