Europeana és el principal portal de difusió de la cultura europea, assegurant l’accés a les col·leccions digitalitzades de milers de biblioteques, arxius i museus de tota Europa. A Espanya el portal d’accés al patrimoni digital Hispana s’encarrega de l’agregació d’aquest patrimoni a Europeana, sent primer agregador nacional a Europeana, amb més de 3.2 milions d’objectes digitals aportats. En total Espanya suma en Europeana 5 milions d’objectes digitals.

Des d’ara, i gràcies a la mediació d’Hispana, les principals col·leccions patrimonials de RiuNet són accessibles a través d’Europeana, augmentant així la visibilitat i participant en un projecte fonamental per a la memòria cultural europea.

Algunes de les col·leccions de RiuNet incloses en Europeana són:

Donació Joaquín Rieta: arquitecte valencià que va desenvolupar bona part de la seua obra en els anys 30, destacant edificis com el Cinema Capitol o l’Edifici Lorente. La col·lecció està formada per plans, memòries i croquis de l’arquitecte, pertanyents als expedients de la seua obra donada per la seua família a l’Arxiu d’Arquitectura i Urbanisme del Centre d’Informació Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.

Mapes de la Fundació Luis Giménez Lorente: Luis Giménez Lorente, farmacèutic de professió, va donar a la Universitat Politècnica de València els seus fons cartobibliográficos, amb més de 22 atles, 90 mapamundis, 170 mapes impresos, 77 cartes nàutiques i més de 1.000 gravats, làmines i llibres de temàtiques molt diverses, entre les quals es troben la Farmàcia, la Medicina, la Història Nacional i Valenciana i per descomptat la Cartografia i ciències afins.

Estudis fílmics: més de 2.000 articles sobre el món del cinema digitalitzats de revistes com Nosferatu, Vértigo, La Madriguera, Banda Aparte o Cuadernos de Cine, dins del projecte “Estudi i anàlisi per al desenvolupament d’una xarxa de coneixement sobre estudis fílmics a través de plataformes web 2.0”, dins del Pla Nacional d’I+D+I.

Reial Societat Econòmica de Amics del Pais: important col·lecció de documents dels segles XVIII, XIX i XX pertanyents a l’arxiu d’aquesta institució fonamental per a entendre la història econòmica, social i cultural de la València contemporània.

Arxiu històric de l’Escola Industrial d’Alcoi: col·lecció composta per les Memòries de curs acadèmic, Llibres d’actes i registres i Fotografies, que plasmen la història de l’Escola Industrial d’Alcoi, des de l’aparició de l’Escola Industrial Elemental en el segle XIX de la mà de la Reial Fàbrica de Panys d’Alcoi.

L’agragació a Europeana ha suposat l’adaptació de RiuNet als requisits del portal:

La inclusió de les col·leccions patrimonials de la UPV a Europeana ajuden, a més d’augmentar la visibilitat, al projecte comú de millorar la difusió i el coneixement de la cultura europea en totes les seues manifestacions.