Seguint amb la presentació de les millores introduïdes en RiuNet aquest últim any, ens volíem centrar hui en les millores en la visibilitat del repositori.
RiuNet en Europeana
Es tracta del principal portal de difusió de la cultura europea, assegurant l’accés a les col·leccions digitalitzades de milers de biblioteques, arxius i museus de tota Europa. RiuNet col·labora en Europeana amb les seues col·leccions patrimonials.

Noves col·leccions
Col·lecció COVID
La pandèmia va reclamar una millor i major comunicació científica. La Col·lecció COVID de RiuNet arreplega materials en els quals ha participat la UPV relacionats amb els coronavirus per a millorar el coneixement sobre aquestes malalties.

Col·lecció Justo Nieto
Aquesta colección, en procés de càrrega en aquest moment, està composta per diferents tipologies (entrevistes, conferències, material tenocientífico, nomenaments, títols, anotacions de classe, premis i medalles, discursos d’inauguracions de cursos, honoris causa…) generats en la vida de Justo Nieto especialment en la seua etapa com a rector de la UPV, s’uneix així a la resta de col·leccions que componen l’apartat Patrimonial del repositori institucional de la UPV.

Recol·lecta
A través de la cerca avançada de Recolecta es pot accedir a les publicacions relacionades amb projectes i als datasets.

La Referencia es presenta com a Xarxa de repositoris d’accés obert de la ciència amb el propòsit de donar visibilitat a la producció científica de les institucions d’educació superior d’investigació d’America Llatina. RiuNet col·labora en aquest projecte a través de Recolecta.

Data Citation Index és la plataforma de dades d’investigació de Clarivate, permet accedir a conjunts de dades a través de temes i regions, permetent així una visió més completa dels resultats d’investigació.


Estadístiques en OpenAire
La idea de l’adopció d’un sistema d’estadístiques comuna per als repositoris institucionals espanyols porta temps treballant-se. S’ha aprofitat l’utilitzat per OpenAire per a crear l’acció de Mètriques i Estadístiques del Grup de treball de Repositoris de REBIUN (Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles). Ací podem veure un exemple de com es visualitzen les dades en OpenAire relatius a visites i descarregar:

Visites i descàrregues agregades de diverses fonts/repositoris

Visites i descàrregues agregades de RiuNet