Els objectes d’aprenentatge són una de les col·leccions fonamentals de RiuNet, repositori institucional de la UPV, i la seua creació és fomentada per la pròpia universitat. MERLOT, per la seua part, és una plataforma que se centra en l’intercanvi de recursos docents universitaris.

Els objectes d’aprenentatge formen part de la definició de Ciència Oberta i, així mateix, apareixen en els programes d’acció de les principals organitzacions internacionals. Al novembre de 2019, van ser reconegudes les Recomanacions sobre OER per la 40a Conferència General de la UNESCO:

Els REA són materials d’aprenentatge, ensenyament i investigació en qualsevol format i mig que resideixen en el domini públic o estan baix drets d’autor que han sigut difosos sota una llicència oberta que permet l’accés, la reutilització, la reelaboració, l’adaptació i la redistribució sense cap cost per tercers.

Riunet és accessible des dels principals recursos de cerca d’informació: cercadors (Google, Scholar…) i recol·lectors. RiuNet és, hui en dia, el quart repositori institucional en Espanya segons webometrics amb més de 55.000 registres en Scholar. En el cas dels recol·lectors, accedeixen de manera autònoma al repositori i extrauen les metadades que faciliten la recuperació posterior. Així, RiuNet apareix en els principals recol·lectors (Recolecta, Openaire, Hispana).

Dins de les accions de difusió de les nostres col·leccions, des de RiuNet col·laborem amb llocs especialitzats que no tenen tan automatitzada aquesta recol·lecció, com és el cas de Pubmed o MERLOT, recurs que presentem hui, a causa del gran interès que representen per a la seua recuperació.

MERLOT (Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching) és una comunitat oberta que té com a objectiu intercanviar recursos docents universitaris al llarg de tothom. Tots els materials de MERLOT són revisats i mantenen la informació d’origen del recurs al qual proporcionen accés i estan classificats mitjançant metadades que permeten una cerca selectiva.

MERLOT va ser creat en 1997 per la Califòrnia State University als Estats Units. Posseeix més de 100 mil membres al voltant del món i més de 40.000 materials en 19 categories, en les quals s’inclouen: simulacions, casos d’estudi, presentacions, etc., en les més diverses àrees d’ensenyament. La participació en MERLOT està basada en la col·laboració i el suport creatiu de Membres Individuals, Socis Institucionals, Socis Corporatius i Equips Editorials.

En Merlot trobem ja més de 7500 objectes d’aprenentatge de RiuNet, sent el tercer major proveïdor d’aquest tipus de documents. Aquests objectes estan classificats per disciplines i poden ser valorats pels usuaris o revisors. Entre altres dades inclouen: tipus de llicència, plataforma on pot visualitzar-se, audiència a qui va dirigit, tipus d’objecte… des de RiuNet s’ha treballat per a traspassar la major quantitat d’informació d’interès per a les cerques de material i facilitar-ne la recuperació.

RiuNet difon els objectes d’aprenentatge procedents del Pla d’Acció, Xarxa Docent (Docència en xarxa) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), l’objectiu del qual és promoure l’ús de les TIC en l’ensenyament, fer costat al professor en tots els processos relacionats amb accions innovadores i proporcionar recursos i serveis de suport per a facilitar l’ús d’aquestes tecnologies en l’ensenyament. Aquest pla s’estructura a través de convocatòries anuals, la primera de les quals va ser en 2008, el curs 2019-2020 correspon la 12a, i en aquests anys s’han produït més de 8600 objectes.

El propòsit d’aquestes convocatòries és encoratjar als docents de la Universitat Politècnica de València a produir durant l’any acadèmic materials educatius destinats a millorar el repositori d’objectes d’aprenentatge digital RiuNet, per a estimular l’ús de mòduls d’aprenentatge en assignatures de la UPV i enriquir la col·lecció de materials de lliure accés.

Tots els materials elaborats han de complir els criteris establits en les directrius per a la creació de materials d’aprenentatge. Per a garantir la qualitat dels materials han de complir uns indicadors de qualitat. L’aprovació dels objectes per a publicació és realitzada per la Comissió del Pla d’Ensenyament de la Xarxa.

Entre les diferents tipologies, Articles docents, Laboratoris virtuals, Screencast, vídeos didàcticss i Polimedias, destaca aquesta última amb més de 5000 vídeos, una tecnologia que ha sigut exportada a altres universitats i que permet realitza vídeos sense edició posterior amb qualitat professional i difusió immediata.

Aquesta acció de difusió ha sigut possible gràcies a l’enriquiment de metadades Dublin Core y DC.LOM, específics de materials docents.

Els objectes d’aprenentatge també estan sent tractats al grup de treball de Repositoris de Rebiun, en el qual està representada la Biblioteca UPV. Com a evidència el seu últim informe, Recursos educativos abiertos: estado de la cuestión y pautas para su impulso en las universidades españolas, s’està treballant en la normalització i difusió d’aquesta mena de materials, sent una de les seues recomanacions, com no podria ser d’una altra forma, la interoperabilitat entre plataformes, sent MERLOT un exemple d’aquesta interoperabilitat.