Les últimes convocatòries estatals d’ajudes públiques a la investigació estan generant alguns dubtes. Anem a assenyalar els aspectes bàsics a tindre en compte:

Canvi del marc legislatiu: aposta per l’accés obert de la UE (Horitzó 2020) i de l’Estat espanyol (Llei de Ciència) que obliga a la

publicació en obert de totes les comunicacions resultants d’investigacions finançades amb fons públics

Aquesta publicació podrà realitzar-se

  • publicant directament en revistes d’accés obert o,
  • dipositant els articles en un repositori

En el cas de la UPV, els autors compten amb RiuNet, el repositori institucional gestionat des de la biblioteca. Si es tria aquesta via, la biblioteca té en compte:

  • que es respecten els períodes d’embargament (si els hi haguera) establits en els contractes editorials per a la versió de l’editor
  • per a la versió d’autor cal conèixer la política de cada revista

MC_miniEls investigadors de la UPV compten, a més, amb la facilitat afegida de poder utilitzar la plataforma Senia per a dipositar la seua versió de l’autor en el moment en què s’accepte l’article, de manera que siga la biblioteca la que realitze les comprovacions de la política de cada revista, abans de difondre en obert l’article.

L’autor pot modificar els termes del contracte referent a això enviant a l’editor una addenda, hi ha diversos models, per a facilitar el compliment de la normativa. La addenda ha d’anar acompanyada d’una carta.

En els pròxims dies parlarem més de les addendas. Mentrestant, podeu veure el mapa conceptual que hem elaborat (fer clic en la imatge del post) i per a qualsevol dubte us podeu dirigir a la Biblioteca Respon.