Recomanacions per a la gestió dels drets

Recomanacions per a editors

La política editorial ha de ser clara, fàcilment localitzable i identificable. Heu de comprovar que la informació que apareix en Sherpa/Romeo és la correcta.

L’editor ha de tenir molt clars els conceptes fonamentals de la nova publicació científica i els avantatges que pot trobar en l’accés obert.

Recomanacions per a autors

Una de les principals preocupacions dels autors a l’hora d’autoarxivar les seues publicacions en un repositori és la que fa referència als drets d’autor i si tenen permís o no per a posar en obert els seus articles. És molt important que els autors mantinguen els seus drets i que analitzen molt bé el tipus de contracte o cessió de drets que signen amb l’editorial, així com triar be l’editorial. Vos recomanem els apartats Triar on publicar i On no publicar.

REBIUN_Infografies_ConDerAut_a2015

Algunes recomanacions per a mantenir els drets de les obres:

 • Llegiu acuradament els contractes/acords abans de signar-los.
 • Poseu-vos en contacte amb l’editor si considereu que l’acord és molt restrictiu, a fi d’intentar negociar-hi alguna excepció.
 • Modifiqueu l’acord que signeu amb l’editorial. Hi ha institucions que faciliten models de contractes perquè els autors puguen establir els drets que volen conservar sobre les seues obres. Una altra possibilitat és afegir una addenda al contracte, especificant quins drets es volen conservar. Hi ha eines d’ajuda que faciliten als autors models de contractes o d’addendes, com són:1.- Models d’addenda d’entitats de finançament de projectes d’investigació
  • La Comissió Europea recomana l’ús d’ una carta model i model d’addenda a l’acord editorial per al seu ús en els projectes finançats per la UE (FP7 i Horizonte 2020). Està disponible en distints idiomes. Aquests documents models poden ser adaptats per a la seua utilització per al compliment d’altres mandats institucionals.
  • Carta model d’addenda a l’acord editorial. Anglés (descàrrega en zip) , castellà (descàrrega en zip)
  • Model d’addenda a l’acord editorial. Anglés(descàrrega en zip), castellà(descàrrega en zip).

  2.- Altres models d’addendes

 • Doneu suport de forma activa a aquelles revistes que tinguen acords de drets més oberts. Els usos que permeten les diferents editorials poden consultar-se en les bases de dades Sherpa/ROMEO i Dulcinea (per a revistes espanyoles).
 • Apliqueu llicències d’ús, del tipus Creative Commons, a les vostres publicacions.
email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*