La col·lecció de tesis es gestiona des de l’Escola de Doctorat, on proporcionen la informació i la documentació que cal per a enviar la tesi a RiuNet.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat indica al seu article 14.5:

“Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar d’arxivar-la en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d’aquesta tesi, així com tota la informació complementària que siga necessària al Ministeri d’Educació als efectes oportuns”, és a dir, les tesis aprovades en la UPV han de dipositar-se en RiuNet.

Amb anterioritat a aquest decret en RiuNet es pot accedir a les tesis llegides pels alumnes de la UPV que han autoritzat la consulta al text complet amb la finalitat d’incrementar la seua visibilitat i garantir la seua accessibilitat i preservació.

L’autor de la tesi decidirà en el moment de dipositar-la quina llicència s’aplica a aquesta; en el cas de tesis per compendi o ús de material de tercers, dependrà dels drets reservats a l’autor en el corresponent contracte.

Si la tesi es dipositada en format pdf, el nivell de protecció dependrà de la llicència otorgada. Com a mínim haurà de permetre la lectura.

Publicar la Tesi. Tesis per compendi de publicacions

Els doctorands han de tindre en compte aquest Reial Decret a l’hora de decidir publicar la seua investigació per evitar conflicte amb la Llei de Propietat Intel·lectual. Especialment en les anomenades “tesis per compendi”, això és, tesis formades per articles i capítols publicats prèviament a la lectura de la tesi, ja que no es pot difondre en obert en el repositori publicacions que han d’estar en tancat en virtut dels contractes editorials.

Aquests articles ja publicats poden estar subjectes als contractes que els seus autors hagen signat amb les editorials respectives. En alguns casos, les polítiques editorials permeten i en uns altres no la difusió des de repositori o ho fan després d’un període d’embargament, així cal tindre en compte:

 • Abans de publicar. Recomanacions
  • Si l’autor manté els drets d’autor sobre la seua publicació pot ser reutilitzada sense problemes. Seria el cas de la publicació en una revista d’accés obert. Si l’autor no conserva aquests drets té diferents possibilitats per mantindre els drets d’explotació:
   • Signar una llicència amb la revista, moltes editorials ja ho proposen, o
   • Annexar una addenda a la CTA (copyright tranfer agreement), contracte en el qual es cedeixen els drets d’explotació a la revista.
  • A l’hora de triar la revista hi ha editorials/revistes que encara que se’ls transferisquen els drets permeten la difusió en el repositori institucional. Les bases de dades Sherpa/Romeo (cobertura internacional) i Dulcinea (cobertura estatal) permeten comprovar la política d’autoarxiu de les revistes. El permís pot ser per a la versió editorial o versió pre/postprint de la publicació.
 • Després de publicar, si les has cedit els drets i no permeten l’autoarxiu en el repositori institucional se’ls ha de demanar permís per la seua difusió, per a realitzar aquesta sol·licitud pots seguir el model de la Unió Europea, en diversos idiomes inclòs el castellà.

El procés es pot seguir en l’esquema (clicar en la imatge per veure-la més gran; s’obri en altra finestra):

Assignació del DOI

RiuNet assigna un DOI (identificador d’objecte digital) a les tesis que difon. El cost d’aquest servei és assumit per Biblioteca i Documentació científica, servei encarregat de la gestió del repositori institucional.

Amb aquest nou URI (identificador uniforme de recursos) que se suma al servei Handle, amb el qual comparteix tecnologia, que ja presta RiuNet a tots els registres, es pretén, a més d’assegurar la permanència de les adreces web i evitar els fatídics ”error 404”, augmentar tant la seua recol·lecció com la seua citabilitat, ja que algunes bases de dades bibliomètriques se centren en aquest identificador DOIs per a mesurar les cites. Això permetrà visibilitzar una col·lecció de gran importància a la investigació que, al no seguir els canals habituals de difusió (publicació) no és suficientment coneguda o citada.

Aclaració sobre l’assignació de l’ISBN

L’Editorial de la UPV no assigna ISBN de mèrits a les tesis llegides a la UPV. Si que publica aquelles tesis que hagen rebut el premi extraordinari per part de la Comissió de Doctorat:

Per a açò, l’autor haurà de posar-se en contacte amb l’Editorial a través d’un correu al compte edicion@editorial.upv.es, o bé sol·licitar una cita prèvia per a mantenir una reunió en les oficines de l’Editorial, amb la finalitat de valorar l’obra resultant i la seua manera de difusió”.