L’Accés Obert a la investigació científica s’ha convertit en un dels eixos de la política científica dels diferents governs i institucions, sent un referent en el nostre cas els Programa Marc europeus.
En el 7è Programa Marc ja s’establien alguns mecanismes de suport a l’accés obert però és el nou programa marc, Horitzó 2020, que abasta el període 2013-2020, el que crea mesures concretes i generals d’incentivament de l’accés obert, tant a la publicació com a les dades de investigacions finançades amb fons públics, tal com fa, encara que més modestament, la Llei de la Ciència.

REBIUN_Infografies_ComCumMan_a2015

També podeu consultar el mapa conceptual Cómo cumplir los mandatos de acceso abierto en RiuNet.

La Biblioteca UPV ha publicat el Monitor d’Accés Obert que permet comprovar la situació de la publicació en obert dels articles científics de la comunitat investigadora de la UPV.

Com afecten aquests canvis a l’investigador? Quan aquest accedisca a finançament de fons públics, a través, per exemple de convocatòries d’ajudes, en aquestes convocatòries o en els acords signats s’especificaran les característiques de la difusió dels resultats de la investigació i, és ací, on haurem de tenir en clars alguns conceptes.

Exemple d’aquestes convocatòries seria el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

Anem a destacar els aspectes bàsics a tindre en compte en aquest nou panorama:
Canvi del marc legislatiu: aposta per l’accés obert de la UE (Horitzó 2020) i de l’Estat espanyol (Llei de Ciència) que obliga a la

publicació en obert de totes les comunicacions resultants d’investigacions finançades amb fons públics

Aquesta publicació podrà realitzar-se

 1. dipositant els articles en un repositori o,
 2. publicant directament en revistes d’accés obert

Dipositar els articles en un repositori

En el cas de la UPV, els autors conten amb RiuNet, el repositori institucional gestionat des de la biblioteca. Alguns aspectes a tindre en compte:

Conservar una còpia de la versió definitiva de la publicació:

 • pre-print: primera versió del treball, abans de la seua acceptació per a la publicació
 • post-print: versió definitiva, després de la revisió, acceptada per a la seua publicació

Quan el post-print només conté el text de l’article, sense informació sobre la revista, editorial, paginació, etc. és la versió a la qual ens referim generalment quan parlem de versió de l’autor.

Comprovar la política de l’editorial respecte a l’accés obert:

 • revista espanyola: Dulcinea
 • revista internacional: Sherpa/Romeo
 • Digital CSIC ofereix una recopilació amb enllaços a altres bases de dades de polítiques d’autoarxiu

En Dulcinea i Sherpa-Romeo classifiquen a les editorials en 4 colors segons què permeten publicar en obert:

 • Verd: pre-print i post-print o versió de l’editor
 • Blau: post-print o versió de l’editor
 • Groc: pre-print
 • Blanc: cap versió

Si la revista que ens ha acceptat l’article està classificada com a groga o blanca en lloc d’enviar Copyright Transfer Agreement podem:

Amb això mantenim els drets sobre el nostre article.

Publicar directament en revistes d’accés obert

Si encara no hem enviat l’article, podem cercar directament revistes Open Access. Vos recomanem consultar el directori DOAJ