Nuevo número de la revista World Rabbbit Science

World Rabbbit Science publica su nuevo número de 2012, el 4 del volúmen 20. Los artículos de esta revista son en acceso abierto una vez transcurrido el período de embargo correspondiente. Aquí tenéis la tabla de contenidos de este número: Sodium butyrate in growing and fattening diets for early-weaned rabbits   Joana Ribeiro, Sandra Gaspar, Mário

Nuevo número de la revista Working Papers on Operations Management (WPOM)

La revista Working Papers on Operations Management (WPOM) publica un número especial dedicado a “Desarrollos actuales y tendencias en docencia e investigación en Dirección de Operaciones y Tecnología”. Los trabajos publicados en este número son: Desarrollos actuales en docencia e investigación en dirección de operaciones y tecnología   Rafaela Alfalla-Luque, Ángel R. Martínez-Lorente El desarrollo de

World Rabbbit Science: nou número

World Rabbbit Science publica el seu nou número de 2012, el 3 del volum 20. Els artícles d’aquesta revista són en accés obert una volta passat el període d’embargament. Ací teniu la taula de continguts d’aquest número: Letter from the editor in chief. World Rabbit Science: Evolution 2008-2012 and new features for 2013 Juan José

La “Revista sobre la infancia y la adolescencia” indexada en Catàleg Latindex, DICE i RESH

En el camp de les Ciències Socials es valora preferentment les publicacions científiques en revistes de prestigi incloses en llistats tals com el Catàleg  Latindex. Com a referència de qualitat per a les publicacions espanyoles l’ ANECA presa també en consideració la base de dades DICE: Difusió de Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles d’Humanitats

Segon número de la “Revista sobre la infancia y la adolescencia” (REINAD)

La Revista sobre la infància i l’adolescència (REINAD) ha publicat recentment el seu segon número. Si en el primer van publicar treballs de professors i investigadors de diverses Universitats espanyoles, en aquest segon REINAD demostra la seua vocació internacional i presenta estudis i investigacions de diversos autors llatinoamericans. Els treballs publicats en aquest número són: Articles

World Rabbit Science puja al JCR

La revista de Open Acces editada a la UPV i allotjada a PoliPapers, ha aconseguit que l’índex d’impacte en el JCR haja augmentat aquest any de 0.45 a 0.660, situant-la en la posició 29 de 55 en l’àrea d’ Agriculture, Dairy and Animal Sciences. World Rabbit Science és l’unica publicació científica revisada per parells inclosa