PoliPapers en el Ranking de la FECyT

Desactualitzat després de la publicació del  Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT i el canvi de metodologia. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha publicat un Rànking de revistes científiques espanyoles amb segell de qualitat FECYT Aquest ranking continua

Decret d’acreditació del professorat

En el BOE de 17 de juny de 2015 es va publicar el nou decret d’acreditació del professorat (Reial decret 415/2015, de 29 de maig pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris) Convé destacar que aquest decret encara no