La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) va publicar el passat 11 de febrer l’actualització del Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECyT, del que vàrem parlar fa uns dies, la primera versió del qual es va publicar el 5 de setembre.

L’actualització ha suposat la limitació a les àrees de Ciències Socials i Humanitats, passant ara a ser el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT.

L’actualització del rànquing ve acompanyada per l’actualització de la Metodología de clasificación de revistas de humanidades y ciencias sociales con Sello de Calidad FECYT .

Després d’aquesta actualització les revistes que publica la Universitat Politècnica de València en el seu portal PoliPapers han quedat com segueix:

Ordre Títol ISSN ISSN-E Nº Registre Convocatòria Puntuació Quartil
2. REVISTES D’ANTROPOLOGIA I ETNOLOGIA
6 Virtual Archaeology Review 1989- 9947 1989- 9947 FECYT419/2019 6a Convocatòria (2019) 57,87 C2
3. REVISTIS DE BELLES ARTS
3 EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 1133- 6137 2254- 6103 FECYT141/2019 4a Convocatòria (2014) 38,19 C1
4. REVISTES DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
6 REDU. Revista de Docencia Universitaria 1887-4592 1887-4592 FECYT386/2019 6a Convocatòria (2019) 47,49 C1
8. REVISTES D’ECONOMIA
18 Economía Agraria y Recursos Naturales = Agricultural and Resource Economics 1578-0732 2174-7350 FECYT045/2019 2a Convocatòria (2011) 44,01 C4
10. REVISTES DE GEOGRAFIA
10 Revista de Teledetección 1133-0953 FECYT192/2019 4a Convocatòria (2014) 33,73 C2
12. REVISTES LINGÜÍSTICA
22 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 1886- 6298 1886- 6298 FECYT298/2019 5a Convocatòria (2016) 33,29 C2

Per tant, han deixat d’aparéixer les revistes “Applied General Topology” i “Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial” per ser revistes de ciències i enginyeria i no ser reflectides aquestes àrees en l’actualització del rànquing.