La Universitat Politècnica de València manté diversos acords amb editorials per a finançar les APC dels articles científics per a la seua publicació en obert. Sobre aquests acords, que poden suposar el finançament parcial o total de les APC, teniu molta informació en l’apartat d’Acords amb editorials.

A partir d’ara, podem localitzar en PoliBuscador aquelles revistes amb les quals la universitat té acords indicant si tenen finançament total (acords transformatius) o parcial.

A més, podem refinar per matèria amb les opcions de filtre de la columna dreta.

Si accedim a la informació de la revista (el registre bibliogràfic) s’ha inclòs un enllaç als criteris per a accedir a aquest finançament.